Gezonde school

Op weg naar een Gezonde School

Op onze school vinden we het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en in een gezonde omgeving onderwijs kunnen krijgen. Om hieraan bij te dragen heeft school het landelijke Gezonde School Ondersteuningsaanbod toegekend gekregen en zijn er een aantal stappen gezet. School geeft hierbij aandacht aan gezonde voeding en aan thema’s als natuur en milieu en duurzaamheid. Wilt u meer weten over de Gezonde School dan kunt u hierover lezen via www.gezondeschool.nl en heeft u vragen over hoe onze school hiermee om gaat dan kunt u terecht bij de directie van de school.

 

De activiteiten die wij dit en volgende schooljaren willen gaan inzetten kunt u vinden in het activiteitenplan.

Een onder deel van de Gezonde School is beleid op gezondheid, in ons geval op natuur en milieu en dat kunt u lezen in het beleidsplan

Binnen het algemene beleid op natuur en milieu is het hitteprotocol belangrijk in de zomer.

 

Meer informatie:

Powerpointpresentatie energieke scholen.