Engels

In onze samenleving is Engels een belangrijke taal. Door naar de televisie te kijken en te werken op de computer leren kinderen al veel Engels. Ons onderwijs sluit daarbij aan door Engels aan te bieden in alle groepen. Zowel luistervaardigheid (onderbouw), spreekvaardigheid (middenbouw) als schrijfvaardigheid (bovenbouw) komen wekelijks aan bod.

De groepen 1 t/m 8 werken met de methode "Blink"