Inspectierapport

Inspectie van Onderwijs beoordeelt Eglantier Buiten als goede school!

De Inspectie voor het Onderwijs heeft op donderdag 28 november 2014, de Eglantier Buiten bezocht in verband met het 4-jaarlijkse kwaliteitsonderzoek. De leeropbrengsten en het onderwijs zijn op het gewenste niveau; de zorg is voor de leerlingen goed op orde en er wordt voldoende aandacht besteed aan kwaliteitsverbetering. Voor alle indicatoren heeft de Eglantier Buiten een voldoende gehaald! Het is een geweldig resultaat waar wij als school heel erg trots op zijn.

Inspectierapport

 Via de link op deze pagina kunt u lezen wat de inspectie van de Eglantier Buiten vindt.

 Hier vindt u de link naar het inspectierapport_2014.pdf

 

Inspectierapport Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Het doel is om peuters en kleuters met een mogelijke (taal)achterstand (‘doelgroepkinderen’) beter voor te bereiden op de basisschool.

Voorschoolse educatie is voor doelgroeppeuters op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Vroegschoolse educatie is bedoeld voor doelgroepkleuters uit groep 1 en 2 van de basisschool.

Op 24 mei 2011 is er door de inspectie een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie op onze school, de Eglantier Buiten. Op 12 september 2011 is dit rapport vastgesteld.

Wij zijn heel trots met dit zeer positieve rapport. Aangegeven wordt dat de didactische kwaliteiten van de groepsleerkrachten van hoog niveau zijn. Daarnaast staat er in het rapport dat het team zorgt voor een veilige school met veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een prachtig compliment waar wij heel trots op zijn.

Hier vindt u de link naar het VVE-inspectierapport