Wie we zijn

Daltonschool Eglantier Buiten is een openbare basisschool; de wereld in het klein. Wij zijn een ontmoetingsplaats waar kinderen leren met elkaar, van elkaar en respect hebben voor elkaar. Iedere leerling is welkom op onze school, van iedere achtergrond, geloofsovertuiging of levensovertuiging.

 

Het onderwijs- en leerproces op Daltonschool Eglantier Buiten wordt zorgvuldig afgestemd op de leerling en zijn of haar mogelijkheden. Het zien en kennen van ieder kind met zijn of haar eigen ontwikkelingen is van groot belang. Het is de belangrijkste voorwaarde om onderwijs op maat aan te kunnen bieden. De manier waarop wij ons onderwijs aanbieden heeft te maken met verschillen die wij tussen de kinderen zien. Met de uitgangspunten van het Daltononderwijs zorgen wij voor een veilige, uitdagende en prettige leeromgeving.  


Wij vinden een goede aansluiting met de maatschappij erg belangrijk. Daarbij hoort vertrouwen in je eigen kwaliteiten en is het belangrijk je goed uit te kunnen drukken. Vanuit deze behoeftes is Engels een vast onderdeel in ons onderwijsaanbod.

 

Waar we voor staan


Dalton onderwijs
Vanuit de daltonkernwaarden geven wij ons onderwijs vorm. Verantwoordelijkheid, samenwerking, zelfstandigheid, effectiviteit, reflectie en borging vormen de uitgangspunten voor ons lesgeven en de omgang met de leerlingen. Daltononderwijs leert kinderen keuzes te maken en werkzaamheden te plannen. In onze huidige maatschappij is dit actueel en noodzakelijk vanwege de veelheid aan informatie waar we mee te maken krijgen. Daarnaast is Daltononderwijs een goede voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs en het in algemene zin goed functioneren in een steeds complexer wordende samenleving.

 

Een veilige, uitdagende leeromgeving
Het zien en kennen van ieder kind met zijn of haar eigen ontwikkelingen is van groot belang. Het is de belangrijkste voorwaarde om onderwijs op maat aan te kunnen bieden. De manier waarop wij ons onderwijs aanbieden heeft te maken met verschillen die wij tussen de kinderen zien. Met de uitgangspunten van het Daltononderwijs zorgen wij voor een veilige, uitdagende en prettige leeromgeving. Het onderwijs- en leerproces op de Eglantier Buiten worden zorgvuldig afgestemd op de leerling en zijn of haar mogelijkheden.