Wat wij bieden

Een Daltonbasisschool is een reguliere basisschool. De leerstof is hetzelfde als op alle andere basisscholen van Nederland. Ook de lesmethoden verschillen niet. Het grote verschil met andere basisscholen is dat wij meer de nadruk leggen op de persoonlijke ontwikkeling van het kind.
Een Daltonschool onderscheidt zich door haar visie en de manier van inrichten van het onderwijs. Hierbij staan de vijf Daltonprincipes centraal:

Vrijheid/verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie.

 

Deze principes zijn terug te vinden in: de organisatie van het onderwijs, de manier van lesgeven (didactiek) en het pedagogisch klimaat. Dit alles geldt zowel op school- als op groepsniveau.

 

Daltononderwijs is geen systeem of methode. Het is een manier van denken en leven. Het legt de verantwoordelijkheid bij de kinderen en leerkrachten.
Dalton geeft vrijheid, maar wel binnen bepaalde grenzen. Het zet kinderen ertoe aan hun eigen weg te vinden. Kinderen moeten alle kans hebben om zich te kunnen ontplooien. Wij zijn ervan overtuigd dat Dalton de beste onderwijskansen geeft om het kind zich optimaal te laten ontwikkelen.

 

Het team van de Eglantier Buiten verneemt met grote regelmaat positieve reacties van oud-leerlingen, -ouders en ook leerkrachten uit het voorgezet onderwijs ten aanzien van de goede aansluiting van ons basisonderwijs op het vervolgonderwijs. De oorzaak hiervan is het verantwoordelijkheidsgevoel van onze leerlingen ten aanzien van de werkzaamheden en het gewend zijn aan het zelfstandig plannen van het werk.

 

De Eglantier Buiten is een basisschool met een Daltoncertificaat. Om het certificaat "Dalton" te ontvangen en een officiële Daltonschool te kunnen zijn, moeten alle teamleden een Daltonopleiding volgen. De Daltonvereniging bezoekt iedere vijf jaar onze school. Hierdoor blijft onze kwaliteit gewaarborgd.