Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste ouders die het leuk vindt om te helpen met de algemene activiteiten zoals het sinterklaasfeest, het Daltondiner, de Koningsspelen, de kranslegging, schoolreis e.d. 
 

Lijkt het u leuk om mee te denken en mee te helpen?  

U kunt ons bereiken via e-mail: ov@eglantierbuiten.nl
U bent altijd welkom!

 

VERGADERDATA:

28 augustus 2023

 


De leden van de oudervereniging zijn:

Cindy (voorzitter), moeder van Yasmine uit groep 1

Michael (secretaris), vader van Sepp uit groep 5 en Soof uit groep 3

Thijs (penningmeester), vader van Manu uit groep 3

Eva, moeder van Sara uit groep 3 en Ben uit groep 6

Franziska, moeder van Sophie uit groep 1 en Benjamin uit groep 4

Roos, moeder van Emily uit groep 4

 

Vanuit het lerarenteam:

Joyce

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Ieder schooljaar wordt er een geldelijke vrijwillige bijdrage aan de ouders gevraagd. Deze gelden worden gebruikt om activiteiten te financieren, die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die niet worden vergoed door het ministerie van Onderwijs. Voorbeelden van deze activiteiten zijn: viering van Sinterklaas, Daltondiner en Lente-ontbijt, Koningsspelen, pleinfeest, schoolkamp en schoolreis.

Het mag duidelijk zijn, dat wij deze ouderbijdrage nodig hebben om bij te dragen aan het scheppen van een aangename leeromgeving op onze school, maar dat al onze kinderen mogen deelnemen los van deze bijdrage.

 

De vrijwiligge ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 is vastgesteld op:

- Leerlingen van groep 1 t/m 8: € 50,- (inclusief schoolreis)

 

 

U kunt het geld overmaken op rekeningnummer (vermeld naam en groep van uw kind):

NL41INGB0002386258 t.n.v. Oudervereniging Eglantier Buiten

U kunt ook contant betalen. Lever een envelop met gepast geld in bij de leerkracht van uw kind en vermeld op de envelop naam en groep van uw kind.

 

Het mag ook in delen betaald worden.

 

Tegemoetkoming schoolkosten 2023-2024

Bent u Delftpashouder en heeft uw kind een gratis pas, dan stort de gemeente Delft een tegemoetkoming in de schoolkosten op de pas van uw kind. Met het tegoed kunt u in de winkels school- en sportspullen kopen en op school een gedeelte van de vrijwillige ouderbijdrage betalen. 

Het tegoed dat je ontvangt is:

  • Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar: € 50
  • Voor kinderen van 12 t/m 17 jaar: € 150*

De tegemoetkoming in de ouderbijdrage op scholen is maximaal: 

  • Voor de basisschool: € 50
  • Voor de middelbare school (t/m 17 jaar): € 120*

* Het tegoed wordt binnen 5 werkdagen na aanvraag op de pas gestort als uw kind bij de start van het nieuwe schooljaar (31 augustus) nog 17 is.

De gemeente maakt het tegoed over op de Delftpas. Je krijgt geen contant geld of geld op je rekening gestort. Het tegoed kun je het hele jaar door besteden in bepaalde winkels.

 

Heeft u interesse in de Delftpas? U kunt de algemene voorwaarden vinden op de volgende website: Rotterdampas.nl

 

(Delft en Rotterdam hebben dezelfde voorwaarden)